ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
Marine and Coastal Resources Research Center. The Central Gulf of Thailand

ทำไม..ต้องศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดิน?

 
     การศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดิน เป็นการศึกษา
องค์ประกอบชนิดความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดิน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาวะแวดล้อมทั้งคุณสมบัติของดินตะกอน และคุณภาพน้ำที่มีผลต่อสัตว์ทะเลหน้าดิน เพื่อทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของตัวทรัพยากรชนิดนั้น ซึ่งจะเป็นดัชนีบ่งชี้สภาวะมลพิษ และการปนเปื้อนของปริมาณอินทรียสารในดินตะกอน
...ดูวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยหญ้าทะเล ดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยจ้า!!!


    [ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม]
© 2007 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลตอนกลาง จำนวนผู้เข้าชม : 2579